Category
Botanical gardens
ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ

Sights in category «Botanical gardens»

ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ
ರೇಟಿಂಗ್
ವರ್ಗಗಳು
Show All
Countries
Show All
Cities
Show All
Subcategories:
ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Chicago Botanic Garden

The Chicago Botanic Garden is a 385-acre (156 ha) living plant

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Phipps Conservatory and Botanical Gardens

Phipps Conservatory and Botanical Gardens is a botanical garden set in

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Lichtentaler Allee

The Lichtentaler Allee is a historic park and arboretum set out as a

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Birmingham Botanical Gardens (United States)

The Birmingham Botanical Gardens is 67.5-acre (27.3 ha) of

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
San Francisco Botanical Garden

The San Francisco Botanical Garden (formerly Strybing Arboretum) is a

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Glasgow Botanic Gardens

Glasgow Botanic Gardens is a botanical garden located in the West End

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Atatürk Arboretum

Atatürk Arboretum is an arboretum in Bahçeköy, Sarıyer, Istanbul Pro

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Montreal Botanical Garden

The Montreal Botanical Garden (français. link=no|Jardin botanique de

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Public Garden (Boston)

The Public Garden, also known as Boston Public Garden, is a large park

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
ಕ್ಯೂ ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನ

ಕ್ಯೂ ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನ ಲಂಡನ್ ನಗರದ ರಾಯಲ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಿನ ಜನಪ್ರ

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
New York Botanical Garden

The New York Botanical Garden (NYBG) is a designated national landmark

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Villa Vizcaya

Villa Vizcaya, now named the Vizcaya Museum and Gardens, is the former

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Gothenburg Botanical Garden

The Gothenburg Botanical Garden (svenska. Göteborgs botaniska

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Palmengarten

The Palmengarten is one of three botanical gardens in Frankfurt am

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Botaniska trädgården (Lund)

Botaniska trädgården (English: The Botanical Garden) is a botanical g

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины

Націона́льний ботані́чний сад і́мені Мико́ли Гришка́ Націона́льної ак

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Wave Hill

Wave Hill is a Шаблон:Convert estate in the Hudson Hill section of Ri

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Brooklyn Botanic Garden

Brooklyn Botanic Garden (BBG) is a botanical garden in the borough of

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Washington Park Arboretum

Washington Park is a public park in Seattle, Washington, USA, most of

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Halifax Public Gardens

The Halifax Public Gardens are Victorian era public gardens formally

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Botanisk Have, Aarhus

Botanisk Have, Danish for the Botanical Garden, is a botanical garden

Parent categories: Gardens