ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು

ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ
ರೇಟಿಂಗ್
ವರ್ಗಗಳು
Show All
Countries
Show All
ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Neuschwanstein Castle

Neuschwanstein Castle (German: Schloss Neuschwanstein, pronounced ])

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Yosemite National Park

Yosemite National Park (joʊˈsɛmɨtiː) is a national park located in t

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Cappadocia

Cappadocia (pronounced ; also Capadocia; Turkish Kapadokya, from

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
ಐಫೆಲ್ ಗೋಪುರ

ಐಫೆಲ್ ಗೋಪುರ (ಫ್ರೆಂಚ್: Tour Eiffel) ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿರು

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Moscow Kremlin

The Moscow Kremlin (Russian: Московский Кремль Moskovskiy Krem

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Tula Kremlin

Tula Kremlin (русский. Тульский кремль) is a fortress in Tula, Ru

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
ತಾಜ್ ಮಹಲ್

ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಭಾರತದ ಆಗ್ರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಮಾರಕ. ಇದನ್ನು ಮೊಘಲ್

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
ಮಾಛ್ಛು ಪಿಛ್ಛು

ಚೀನಿಯರು ಕ್ರಿ.ಪೂ ೮ನೇ ಶತಮಾನದ ಸುಮಾರಿನ ವಸಂತಋತು ಮತ್ತು ಶರದೃತುವಿನ ಅವಧಿಯ ಹೊತ್ತ

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Trolltunga

Trolltunga is a piece of rock that stands horizontally out of the

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Colosseum

The Colosseum or Roman Coliseum, originally the Flavian Amphitheatre

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
ಚೀನಾದ ಮಹಾ ಗೋಡೆ

The Great Wall of China (simplified Chinese: ; traditional

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Sagrada Família

The Temple Expiatori de la Sagrada Família (official Catalan name;

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Old Havana

Old Havana (español. La Habana Vieja) contains the core of the

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
ಲಂಡನ್‌ ಗೋಪುರ

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
ಬಿಗ್ ಬೆನ್

ಬಿಗ್ ಬೆನ್ ಎಂಬುದು ಲಂಡನ್‌ನ್ನಿನ ವೆಸ್ಟ್‌ಮಿನ್‌ಸ್ಟ

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರತಿಮೆ

(ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಅಪರೂಪದ ಸ್ಮಾರಕ. ಇದನ್ನು

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Pamukkale

Pamukkale, meaning 'cotton castle' in Turkish, is a natural site and

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
ಅಕ್ರೋಪೊಲಿಸ್

ಅಕ್ರೋಪೊಲಿಸ್ ಅಥೆನ್ಸ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಮಂದಿರಗಳಿರುವ ನಗರ ಭಾ

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
ಗೀಜಾದ ಮಹಾ ಪಿರಾಮಿಡ್

ಗೀಜಾದ ಮಹಾ ಪಿರಾಮಿಡ್ (ಇದು ಖುಫುದ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಚಿಯೋಪ್ಸ್‌ನ ಪಿರಾ

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Saint Basil's Cathedral

The Cathedral of Intercession of the Virgin on the Moat

ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Giza Necropolis

The Giza Necropolis stands on the Giza Plateau, on the outskirts of